اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

امام صادق عليه‏السلام فرمود: مسلمانان به قراردادهاى خود وفادارند مگر شرطى كه بر خلاف قـرآن باشد.

لیست 15 کِلَن (قبیله) جدید اضافه شده

زمان انتشار: 2 روز و 18 ساعت پیش

15


نام کلن:
messengers
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 117
کلن اکس.پی: 5,382
قیمت: 55,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yqgq809v#

زمان انتشار: 2 روز و 18 ساعت پیش

7


نام کلن:
omega
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 241
کلن اکس.پی: 13,466
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: y9y9l9cl#

زمان انتشار: 2 روز و 18 ساعت پیش

4


نام کلن:
scorpions
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 193
کلن اکس.پی: 480
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yc0jg0c#

زمان انتشار: 5 روز و 19 ساعت پیش

7


نام کلن:
w.o.l.f garoos
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 220
کلن اکس.پی: 32,129
قیمت: 400,000
350,000تومان
ارزش خرید: 154 %
تگ کلن: p9lylvqv#

زمان انتشار: 6 روز و 19 ساعت پیش

7


نام کلن:
iran united
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 213
کلن اکس.پی: 13,702
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pv9y2g0v#

زمان انتشار: 1 هفته و 5 روز پیش

26


نام کلن:
asia king
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 292
کلن اکس.پی: 32,858
قیمت: 600,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8vg2uvyr#

زمان انتشار: 1 هفته و 6 روز پیش

18


نام کلن:
emeris
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 203
کلن اکس.پی: 16,790
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 2op9qy9c#

زمان انتشار: 2 هفته و 19 ساعت پیش

34


نام کلن:
air07
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 155
کلن اکس.پی: 1,610
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8lj2g28#

زمان انتشار: 2 هفته و 5 روز پیش

16


نام کلن:
west kaiser
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 135
کلن اکس.پی: 2,387
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: p2u9rcry#

زمان انتشار: 3 هفته و 2 روز پیش

36


نام کلن:
angels clan
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 82
کلن اکس.پی: 9,110
قیمت: 80,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pc98yjgc#

زمان انتشار: 3 هفته و 4 روز پیش

19


نام کلن:
iran iranian
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 83
کلن اکس.پی: 5,617
قیمت: 80,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: luuouvoc#

زمان انتشار: 3 هفته و 6 روز پیش

112


نام کلن:
pars clan
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 185
کلن اکس.پی: 7,207
قیمت: 270,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: cp9rlvp#

زمان انتشار: 4 هفته و 2 روز پیش

100


نام کلن:
hm
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 152
کلن اکس.پی: 1,093
قیمت: 80,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: y8vuq9cj#

زمان انتشار: 1 ماه و 1 هفته پیش

95


نام کلن:
enemiez
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 0
کلن اکس.پی: 11,135
قیمت: 245,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9u02r00q#

زمان انتشار: 1 ماه و 1 هفته پیش

28


نام کلن:
stuxnet
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 0
کلن اکس.پی: 14,279
قیمت: 70,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: l99g9yql#

تعداد کل نقشه های درج شده: عدد

صفحه ها:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن

نماد اعتماد الکترونيکي