اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

از هرجای ایران که هستید، با اطمینان کامل کلن بخرید و بفروشید
کلن سل واسطه شما خواهد شد

مسئول فروش: 09214509390
مسئول درج آگهی: 09359849700

لطفا از طریق تلگرام با ما ارتباط برقرار کنید.

پیامبر اکرم (ص): از ما نيست كسى كه امانت را كوچك بشمارد و از آن مواظبت نكند و در معرض تلف شدن قرار بدهد.

لیست 15 کِلَن (قبیله) جدید اضافه شده (صفحه 6)

زمان انتشار: 5 ماه و 3 روز پیش

58


نام کلن:
king persian
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 208
کلن اکس.پی: 27,295
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: l9qjl8uc#

زمان انتشار: 5 ماه و 4 روز پیش

54


نام کلن:
نژاد اریایی
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 110
کلن اکس.پی: 8,820
قیمت: 65,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 2l8pgu8#

زمان انتشار: 5 ماه و 5 روز پیش

249


نام کلن:
bobson family
لِوِل کلن: 15
تعداد وارهای برنده: 341
کلن اکس.پی: 660
قیمت: 600,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: rgvllyp#

زمان انتشار: 5 ماه و 5 روز پیش

51


نام کلن:
هواداران دشتی
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 74
کلن اکس.پی: 2,417
قیمت: 60,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pco8cgyv#

زمان انتشار: 5 ماه و 5 روز پیش

59


نام کلن:
balouch warrior
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 82
کلن اکس.پی: 3,508
قیمت: 50,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pgc9lcjr#

زمان انتشار: 5 ماه و 5 روز پیش

57


نام کلن:
call of peace
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 197
کلن اکس.پی: 8,310
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9prlopyq#

زمان انتشار: 5 ماه و 5 روز پیش

48


نام کلن:
sam.ban
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 161
کلن اکس.پی: 11,189
قیمت: 210,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yyvu8yoy#

زمان انتشار: 5 ماه و 5 روز پیش

52


نام کلن:
zagros.
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 177
کلن اکس.پی: 11,730
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: prg8l99c#

زمان انتشار: 5 ماه و 5 روز پیش

49


نام کلن:
persian beach
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 204
کلن اکس.پی: 32,593
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9rgcrvlg#

زمان انتشار: 5 ماه و 1 هفته پیش

88


نام کلن:
war instinct
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 401
کلن اکس.پی: 27,381
قیمت: 650,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: jclg29r#

تعداد کل نقشه های درج شده: عدد

صفحه ها:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن