اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

از هرجای ایران که هستید، با اطمینان کامل کلن بخرید و بفروشید
کلن سل واسطه شما خواهد شد

مسئول فروش: 09214509390
مسئول درج آگهی: 09359849700

لطفا از طریق تلگرام با ما ارتباط برقرار کنید.

پیامبر اکرم (ص): امّت من تا هنگامى كه يكديگر را دوست بدارند، به يكديگر هديه دهند و امانتدارى كنند، در خير و خوبى خواهند بود.

لیست 15 کِلَن (قبیله) جدید اضافه شده (صفحه 5)

زمان انتشار: 3 ماه و 1 هفته پیش

55


نام کلن:
dark shadows
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 285
کلن اکس.پی: 28,416
قیمت: 400,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: rojcvrg#

زمان انتشار: 3 ماه و 1 هفته پیش

54


نام کلن:
persian gulf
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 145
کلن اکس.پی: 17,544
قیمت: 500,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yvjjlj2q#

زمان انتشار: 3 ماه و 2 هفته پیش

61


نام کلن:
maris
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 217
کلن اکس.پی: 20,614
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: puqylogl#

زمان انتشار: 3 ماه و 3 هفته پیش

61


نام کلن:
iranian empire
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 263
کلن اکس.پی: 21,497
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9rqy80gp#

زمان انتشار: 3 ماه و 3 هفته پیش

54


نام کلن:
ابادان پا برجاست
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 243
کلن اکس.پی: 1,068
قیمت: 185,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 2g9yjpjl#

زمان انتشار: 3 ماه و 3 هفته پیش

76


نام کلن:
kolbe aramesh
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 81
کلن اکس.پی: 174
قیمت: 70,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 922rqgod#

زمان انتشار: 4 ماه و 3 هفته پیش

82


نام کلن:
kurd war
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 273
کلن اکس.پی: 1,303
قیمت: 320,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: p8rvr92j#

زمان انتشار: 4 ماه و 3 هفته پیش

110


نام کلن:
persians
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 246
کلن اکس.پی: 31,334
قیمت: 290,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: coupgvr#

زمان انتشار: 5 ماه و 2 روز پیش

67


نام کلن:
arg ariaei.iran
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 232
کلن اکس.پی: 129
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 98rq2g22#

زمان انتشار: 5 ماه و 2 روز پیش

66


نام کلن:
سرزمین ایران
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 292
کلن اکس.پی: 92
قیمت: 260,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9ovljov8#

تعداد کل نقشه های درج شده: عدد

صفحه ها:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن