اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

از هرجای ایران که هستید، با اطمینان کامل کلن بخرید و بفروشید
کلن سل واسطه شما خواهد شد

مسئول فروش: 09214509390
مسئول درج آگهی: 09359849700

لطفا از طریق تلگرام با ما ارتباط برقرار کنید.

امام علی (ع): امانتدارى روزى مى آورد و خيانت در امانت فقر.

لیست 15 کِلَن (قبیله) جدید اضافه شده (صفحه 4)

زمان انتشار: 1 ماه و 3 هفته پیش

27


نام کلن:
united tripes
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 266
کلن اکس.پی: 3,077
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pru8rcyp#

زمان انتشار: 1 ماه و 3 هفته پیش

31


نام کلن:
darkness
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 237
کلن اکس.پی: 7,979
قیمت: 330,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lpug2lrv#

زمان انتشار: 1 ماه و 4 هفته پیش

35


نام کلن:
kurd war
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 273
کلن اکس.پی: 1,303
قیمت: 320,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: p8rvr92j#

زمان انتشار: 1 ماه و 4 هفته پیش

28


نام کلن:
persians
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 246
کلن اکس.پی: 31,334
قیمت: 290,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: coupgvr#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

26


نام کلن:
arg ariaei.iran
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 232
کلن اکس.پی: 129
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 98rq2g22#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

25


نام کلن:
سرزمین ایران
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 292
کلن اکس.پی: 92
قیمت: 260,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9ovljov8#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

26


نام کلن:
king persian
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 208
کلن اکس.پی: 27,295
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: l9qjl8uc#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

20


نام کلن:
نژاد اریایی
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 110
کلن اکس.پی: 8,820
قیمت: 65,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 2l8pgu8#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

107


نام کلن:
bobson family
لِوِل کلن: 15
تعداد وارهای برنده: 341
کلن اکس.پی: 660
قیمت: 600,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: rgvllyp#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

17


نام کلن:
هواداران دشتی
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 74
کلن اکس.پی: 2,417
قیمت: 60,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pco8cgyv#

تعداد کل نقشه های درج شده: عدد

صفحه ها:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن