اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

از هرجای ایران که هستید، با اطمینان کامل کلن بخرید و بفروشید
کلن سل واسطه شما خواهد شد

مسئول فروش: 09214509390
مسئول درج آگهی: 09359849700

لطفا از طریق تلگرام با ما ارتباط برقرار کنید.

امام علی (ع): امانتدارى روزى مى آورد و خيانت در امانت فقر.

لیست 15 کِلَن (قبیله) جدید اضافه شده (صفحه 2)

زمان انتشار: 3 روز و 18 ساعت پیش

14


نام کلن:
war king
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 163
کلن اکس.پی: 4,936
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: poovqgp8#

زمان انتشار: 5 روز و 16 ساعت پیش

7


نام کلن:
شیعه ی ایرانی
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 336
کلن اکس.پی: 24,558
قیمت: 430,000
350,000تومان
ارزش خرید: 154 %
تگ کلن: 8cyu8clu#

زمان انتشار: 1 هفته و 3 روز پیش

12


نام کلن:
کلش بازان
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 108
کلن اکس.پی: 23,318
قیمت: 60,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lllrjcly#

زمان انتشار: 1 هفته و 6 روز پیش

10


نام کلن:
fasahoo
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 330
کلن اکس.پی: 25,703
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: q8u8uqp#

زمان انتشار: 2 هفته و 17 ساعت پیش

13


نام کلن:
ایران.بوشهر
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 95
کلن اکس.پی: 11,279
قیمت: 70,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 2c29jyor#

زمان انتشار: 2 هفته و 17 ساعت پیش

11


نام کلن:
ماهمه برادریم
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 196
کلن اکس.پی: 13,639
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 20lq20qr#

زمان انتشار: 2 هفته و 2 روز پیش

17


نام کلن:
اژدهای خشمگین
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 251
کلن اکس.پی: 21,350
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yqcovqgc#

زمان انتشار: 2 هفته و 3 روز پیش

17


نام کلن:
dark shadows
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 285
کلن اکس.پی: 28,416
قیمت: 400,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: rojcvrg#

زمان انتشار: 2 هفته و 4 روز پیش

17


نام کلن:
kashan iran
لِوِل کلن: 17
تعداد وارهای برنده: 356
کلن اکس.پی: 39,462
قیمت: 2,000,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: cgpolcp#

زمان انتشار: 2 هفته و 4 روز پیش

14


نام کلن:
persian gulf
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 145
کلن اکس.پی: 17,544
قیمت: 500,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yvjjlj2q#

تعداد کل نقشه های درج شده: عدد

صفحه ها:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن