اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

از هرجای ایران که هستید، با اطمینان کامل کلن بخرید و بفروشید
کلن سل واسطه شما خواهد شد

مسئول فروش: 09214509390
مسئول درج آگهی: 09359849700

لطفا از طریق تلگرام با ما ارتباط برقرار کنید.

امام صادق عليه‏السلام فرمود: مسلمانان به قراردادهاى خود وفادارند مگر شرطى كه بر خلاف قـرآن باشد.

نمایش نتایج بر اساس فیلتر انتخاب شده
نمایش کلن کستلهای با قیمتهای بین 200,000-399,000 تومان

زمان انتشار: 5 روز و 16 ساعت پیش

7


نام کلن:
شیعه ی ایرانی
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 336
کلن اکس.پی: 24,558
قیمت: 430,000
350,000تومان
ارزش خرید: 154 %
تگ کلن: 8cyu8clu#

زمان انتشار: 1 هفته و 6 روز پیش

10


نام کلن:
fasahoo
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 330
کلن اکس.پی: 25,703
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: q8u8uqp#

زمان انتشار: 2 هفته و 2 روز پیش

17


نام کلن:
اژدهای خشمگین
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 251
کلن اکس.پی: 21,350
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yqcovqgc#

زمان انتشار: 4 هفته و 13 ساعت پیش

18


نام کلن:
iranian empire
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 263
کلن اکس.پی: 21,497
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9rqy80gp#

زمان انتشار: 1 ماه و 2 هفته پیش

30


نام کلن:
persianwolf2015
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 355
کلن اکس.پی: 364
قیمت: 450,000
380,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: 9y8qj2yp#

زمان انتشار: 1 ماه و 3 هفته پیش

30


نام کلن:
caspian sea
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 270
کلن اکس.پی: 2,555
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: prjcj2gr#

زمان انتشار: 1 ماه و 3 هفته پیش

33


نام کلن:
boys war
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 228
کلن اکس.پی: 20,153
قیمت: 280,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8uc9pc8g#

زمان انتشار: 1 ماه و 3 هفته پیش

27


نام کلن:
united tripes
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 266
کلن اکس.پی: 3,077
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pru8rcyp#

زمان انتشار: 1 ماه و 3 هفته پیش

31


نام کلن:
darkness
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 237
کلن اکس.پی: 7,979
قیمت: 330,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lpug2lrv#

زمان انتشار: 1 ماه و 4 هفته پیش

35


نام کلن:
kurd war
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 273
کلن اکس.پی: 1,303
قیمت: 320,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: p8rvr92j#

زمان انتشار: 1 ماه و 4 هفته پیش

28


نام کلن:
persians
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 246
کلن اکس.پی: 31,334
قیمت: 290,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: coupgvr#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

26


نام کلن:
arg ariaei.iran
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 232
کلن اکس.پی: 129
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 98rq2g22#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

25


نام کلن:
سرزمین ایران
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 292
کلن اکس.پی: 92
قیمت: 260,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9ovljov8#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

26


نام کلن:
king persian
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 208
کلن اکس.پی: 27,295
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: l9qjl8uc#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

18


نام کلن:
sam.ban
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 161
کلن اکس.پی: 11,189
قیمت: 210,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yyvu8yoy#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

22


نام کلن:
zagros.
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 177
کلن اکس.پی: 11,730
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: prg8l99c#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

21


نام کلن:
persian beach
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 204
کلن اکس.پی: 32,593
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9rgcrvlg#

زمان انتشار: 2 ماه و 2 هفته پیش

36


نام کلن:
فقط دولون
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 245
کلن اکس.پی: 17,083
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lvou9lqy#

زمان انتشار: 3 ماه و 3 روز پیش

36


نام کلن:
boys war
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 228
کلن اکس.پی: 20,153
قیمت: 310,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8uc9pc8g#

زمان انتشار: 3 ماه و 3 روز پیش

32


نام کلن:
united tripes
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 266
کلن اکس.پی: 3,077
قیمت: 360,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pru8rcyp#

زمان انتشار: 5 ماه و 5 روز پیش

96


نام کلن:
omega
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 241
کلن اکس.پی: 13,466
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: y9y9l9cl#

زمان انتشار: 5 ماه و 5 روز پیش

39


نام کلن:
scorpions
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 193
کلن اکس.پی: 480
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yc0jg0c#

زمان انتشار: 5 ماه و 4 هفته پیش

254


نام کلن:
pars clan
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 185
کلن اکس.پی: 7,207
قیمت: 270,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: cp9rlvp#

زمان انتشار: 6 ماه و 1 هفته پیش

241


نام کلن:
enemiez
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 0
کلن اکس.پی: 11,135
قیمت: 245,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9u02r00q#

زمان انتشار: 6 ماه و 2 هفته پیش

465


نام کلن:
دهکده جنگ
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 110
کلن اکس.پی: 130
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: Y28QVR0Y#

زمان انتشار: 6 ماه و 3 هفته پیش

376


نام کلن:
pershian legends
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 0
کلن اکس.پی: 11,975
قیمت: 250,000
250,000تومان
ارزش خرید: 146 %
تگ کلن: gojlrlv#

زمان انتشار: 8 ماه و 1 هفته پیش

119


نام کلن:
اتیلا شاه
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 246
کلن اکس.پی: 4,148
قیمت: 400,000
300,000تومان
ارزش خرید: 106 %
تگ کلن: y8pv2jgq#

زمان انتشار: 8 ماه و 3 هفته پیش

122


نام کلن:
آریایی ها
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 151
کلن اکس.پی: 1,581
قیمت: 500,000
399,000تومان
ارزش خرید: 109 %
تگ کلن: p8ougp89#

زمان انتشار: 9 ماه و 6 روز پیش

595


نام کلن:
عشق شیشه ای
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 116
کلن اکس.پی: 292
قیمت: 400,000
200,000تومان
ارزش خرید: 114 %
تگ کلن: y9r922pj#

زمان انتشار: 9 ماه و 4 هفته پیش

203


نام کلن:
مهدی و دوستان
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 142
کلن اکس.پی: 2,353
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: y92vqv2r#

زمان انتشار: 10 ماه و 3 هفته پیش

377


نام کلن:
Persian Warrior
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 166
کلن اکس.پی: 5,461
قیمت: 400,000
300,000تومان
ارزش خرید: 111 %
تگ کلن: 9l2p8uyy#

زمان انتشار: 11 ماه و 1 هفته پیش

210


نام کلن:
TeHran.....021
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 129
کلن اکس.پی: 3,269
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: ppvr2q9r#

زمان انتشار: 1 سال و 3 هفته پیش

114


نام کلن:
kings +98
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 107
کلن اکس.پی: 2,547
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9cqplgoj#

زمان انتشار: 1 سال و 1 ماه پیش

97


نام کلن:
the OrigiNals
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 112
کلن اکس.پی: 2,842
قیمت: 270,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9cr922gl#

زمان انتشار: 1 سال و 1 ماه پیش

276


نام کلن:
نجفدر-سمنان
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 158
کلن اکس.پی: 3,381
قیمت: 250,000
200,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: y228yguv#

زمان انتشار: 1 سال و 1 ماه پیش

188


نام کلن:
Mohammadreza.s
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 99
کلن اکس.پی: 3,568
قیمت: 230,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8CJYQ2RU#

زمان انتشار: 1 سال و 1 ماه پیش

181


نام کلن:
Drs Clan
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 150
کلن اکس.پی: 18,547
قیمت: 330,000
280,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: 9QRG2PUG#

زمان انتشار: 1 سال و 1 ماه پیش

125


نام کلن:
Bh
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 165
کلن اکس.پی: 8,725
قیمت: 450,000
330,000تومان
ارزش خرید: 107 %
تگ کلن: 9CGV0V99#

زمان انتشار: 1 سال و 3 ماه پیش

485


نام کلن:
Elite troops 2
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 174
کلن اکس.پی: 1,022
قیمت: 290,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: GPCRVU8#

زمان انتشار: 1 سال و 3 ماه پیش

288


نام کلن:
بچه های ایرانی
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 126
کلن اکس.پی: 787
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: PQ9CPP0L#

زمان انتشار: 1 سال و 3 ماه پیش

326


نام کلن:
IRAN COC
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 99
کلن اکس.پی: 199
قیمت: 290,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8QVP22QQ#

زمان انتشار: 1 سال و 3 ماه پیش

355


نام کلن:
turkmen royall
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 111
کلن اکس.پی: 256
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 2CCLUYRJ#

زمان انتشار: 1 سال و 5 ماه پیش

651


نام کلن:
گروه مرگ
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 90
کلن اکس.پی: 123
قیمت: 240,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: yrrqjcg2#

زمان انتشار: 1 سال و 5 ماه پیش

898


نام کلن:
اصفهان
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 132
کلن اکس.پی: 2,299
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 28RR99YY#

زمان انتشار: 1 سال و 6 ماه پیش

257


نام کلن:
shiraz shah
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 86
کلن اکس.پی: 29
قیمت: 250,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: YUCGUQRR#

زمان انتشار: 1 سال و 6 ماه پیش

688


نام کلن:
shiraz shah
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 67
کلن اکس.پی: 290
قیمت: 350,000
250,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: YUCGUQRR#

زمان انتشار: 1 سال و 6 ماه پیش

282


نام کلن:
پایتخت
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 102
کلن اکس.پی: 171
قیمت: 375,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 9C88UQ08#

زمان انتشار: 1 سال و 7 ماه پیش

237


نام کلن:
دوستان ماندگار
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 75
کلن اکس.پی: 4,122
قیمت: 280,000
250,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: PJLVQRJJ#

زمان انتشار: 1 سال و 7 ماه پیش

230


نام کلن:
iran master
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 75
کلن اکس.پی: 1,643
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 9UQ00QY2#

زمان انتشار: 1 سال و 7 ماه پیش

746


نام کلن:
PERSIAN SMARTS
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 112
کلن اکس.پی: 375
قیمت: 290,000
210,000تومان
ارزش خرید: 105 %
تگ کلن: #

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن