اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

از هرجای ایران که هستید، با اطمینان کامل کلن بخرید و بفروشید
کلن سل واسطه شما خواهد شد

مسئول فروش: 09214509390
مسئول درج آگهی: 09359849700

لطفا از طریق تلگرام با ما ارتباط برقرار کنید.

رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: مسلمان با مسلمان بـرادر است و جايز نيست به برادرش چيز معيوبى را بفروشد مگر آنكه به او اعـلام نمايد.

نمایش نتایج بر اساس فیلتر انتخاب شده
نمایش کلن کستلهای با قیمتهای بین 100,000-199,000 تومان

زمان انتشار: 4 روز و 7 ساعت پیش

11


نام کلن:
persian guard
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 123
کلن اکس.پی: 16,791
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 2gyjprv#

زمان انتشار: 1 هفته و 8 ساعت پیش

13


نام کلن:
بچه های بالا
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 184
کلن اکس.پی: 13,689
قیمت: 130,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: py20v89g#

زمان انتشار: 1 هفته و 10 ساعت پیش

9


نام کلن:
anti mafia
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 215
کلن اکس.پی: 19,949
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pqjgqcu8#

زمان انتشار: 1 هفته و 1 روز پیش

14


نام کلن:
ارتش دامول
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 235
کلن اکس.پی: 0
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8vl92jpj#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

63


نام کلن:
هم خونه
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 225
کلن اکس.پی: 1,011
قیمت: 140,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lgql9py#

زمان انتشار: 2 ماه و 1 هفته پیش

71


نام کلن:
جنگجویان جهنمی
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 223
کلن اکس.پی: 9,280
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: qo89l2cy#

زمان انتشار: 2 ماه و 2 هفته پیش

74


نام کلن:
اژدهای خشمگین
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 257
کلن اکس.پی: 19,655
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yqcovqgc#

زمان انتشار: 2 ماه و 2 هفته پیش

63


نام کلن:
royal highness
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 203
کلن اکس.پی: 14,337
قیمت: 120,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: louyrcj2#

زمان انتشار: 2 ماه و 2 هفته پیش

64


نام کلن:
maris
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 221
کلن اکس.پی: 15,249
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: puqylogl#

زمان انتشار: 2 ماه و 2 هفته پیش

64


نام کلن:
گرگ شب
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 220
کلن اکس.پی: 885
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pcllqclp#

زمان انتشار: 2 ماه و 3 هفته پیش

76


نام کلن:
persian gulf
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 143
کلن اکس.پی: 4,758
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: goypvuor#

زمان انتشار: 2 ماه و 3 هفته پیش

102


نام کلن:
emeris
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 233
کلن اکس.پی: 3,868
قیمت: 250,000
150,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: 2op9qy9c#

زمان انتشار: 2 ماه و 3 هفته پیش

61


نام کلن:
persian golf
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 199
کلن اکس.پی: 279
قیمت: 160,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pj8pcvo#

زمان انتشار: 3 ماه و 1 هفته پیش

48


نام کلن:
ماهمه برادریم
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 196
کلن اکس.پی: 13,639
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 20lq20qr#

زمان انتشار: 3 ماه و 2 هفته پیش

61


نام کلن:
maris
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 217
کلن اکس.پی: 20,614
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: puqylogl#

زمان انتشار: 3 ماه و 3 هفته پیش

54


نام کلن:
ابادان پا برجاست
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 243
کلن اکس.پی: 1,068
قیمت: 185,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 2g9yjpjl#

زمان انتشار: 5 ماه و 5 روز پیش

57


نام کلن:
call of peace
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 197
کلن اکس.پی: 8,310
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9prlopyq#

زمان انتشار: 5 ماه و 1 هفته پیش

48


نام کلن:
ایرانیان کبیر
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 162
کلن اکس.پی: 12,329
قیمت: 130,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: qyp9p9ro#

زمان انتشار: 5 ماه و 1 هفته پیش

52


نام کلن:
منو تو
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 112
کلن اکس.پی: 14,632
قیمت: 120,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: vgy2cc2#

زمان انتشار: 6 ماه و 6 روز پیش

64


نام کلن:
iran clash
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 175
کلن اکس.پی: 17,890
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: llg289vj#

زمان انتشار: 6 ماه و 2 هفته پیش

97


نام کلن:
iranclash
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 130
کلن اکس.پی: 2,166
قیمت: 160,000
140,000تومان
ارزش خرید: 152 %
تگ کلن: llvj2qju#

زمان انتشار: 7 ماه و 4 روز پیش

100


نام کلن:
اتا تورک
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 153
کلن اکس.پی: 5,699
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pyccvjug#

زمان انتشار: 7 ماه و 6 روز پیش

104


نام کلن:
persian gulf
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 133
کلن اکس.پی: 9,845
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lcor9ou8#

زمان انتشار: 7 ماه و 2 هفته پیش

282


نام کلن:
sarhang
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 132
کلن اکس.پی: 2,070
قیمت: 160,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 98yg9rlr#

زمان انتشار: 8 ماه و 1 هفته پیش

149


نام کلن:
air07
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 155
کلن اکس.پی: 1,610
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8lj2g28#

زمان انتشار: 8 ماه و 2 هفته پیش

95


نام کلن:
west kaiser
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 135
کلن اکس.پی: 2,387
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: p2u9rcry#

زمان انتشار: 9 ماه و 1 هفته پیش

90


نام کلن:
ANDEREVAY
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 140
کلن اکس.پی: 129
قیمت: 120,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: QOLUQ2V9#

زمان انتشار: 9 ماه و 1 هفته پیش

432


نام کلن:
Quantums IRAN
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 115
کلن اکس.پی: 365
قیمت: 180,000
150,000تومان
ارزش خرید: 152 %
تگ کلن: yjlcjqvg#

زمان انتشار: 9 ماه و 1 هفته پیش

539


نام کلن:
Real Cut
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 115
کلن اکس.پی: 0
قیمت: 220,000
190,000تومان
ارزش خرید: 1002 %
تگ کلن: 2P9LR900#

زمان انتشار: 9 ماه و 1 هفته پیش

332


نام کلن:
آتا تورک
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 135
کلن اکس.پی: 9,509
قیمت: 300,000
150,000تومان
ارزش خرید: 107 %
تگ کلن: PYCCVJUG#

زمان انتشار: 10 ماه و 3 هفته پیش

553


نام کلن:
KING BOYS9
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 155
کلن اکس.پی: 4,850
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 98JJYLC9#

زمان انتشار: 10 ماه و 3 هفته پیش

198


نام کلن:
نابود گران متحد
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 80
کلن اکس.پی: 626
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: LLV8VJ8Y#

زمان انتشار: 10 ماه و 3 هفته پیش

98


نام کلن:
Heroes United
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 104
کلن اکس.پی: 2,624
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8rll98vg#

زمان انتشار: 11 ماه و 4 روز پیش

167


نام کلن:
RQ 170
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 89
کلن اکس.پی: 3,534
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: LVUGUJVY#

زمان انتشار: 11 ماه و 1 هفته پیش

139


نام کلن:
ایران 98 ب
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 95
کلن اکس.پی: 2,008
قیمت: 250,000
100,000تومان
ارزش خرید: 109 %
تگ کلن: 2ygqojgg#

زمان انتشار: 1 سال و 1 ماه پیش

382


نام کلن:
BATTELLEGENDS
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 84
کلن اکس.پی: 1,222
قیمت: 110,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: YG8UOJJQ#

زمان انتشار: 1 سال و 2 ماه پیش

145


نام کلن:
persian.star
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 48
کلن اکس.پی: 108
قیمت: 200,000
150,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: 8gvjop8u#

زمان انتشار: 1 سال و 3 ماه پیش

1644


نام کلن:
persian kings
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 89
کلن اکس.پی: 3,116
قیمت: 220,000
150,000تومان
ارزش خرید: 106 %
تگ کلن: L20Q0989#

زمان انتشار: 1 سال و 4 ماه پیش

372


نام کلن:
دهکده کلش
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 73
کلن اکس.پی: 2,346
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: LLULVQ0V#

زمان انتشار: 1 سال و 4 ماه پیش

226


نام کلن:
hungry tigers
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 90
کلن اکس.پی: 1,575
قیمت: 140,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: l2vu9qu#

زمان انتشار: 1 سال و 4 ماه پیش

194


نام کلن:
persis
لِوِل کلن: 5
تعداد وارهای برنده: 47
کلن اکس.پی: 1,428
قیمت: 110,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: Y2Y8ULJR#

زمان انتشار: 1 سال و 5 ماه پیش

478


نام کلن:
loading
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 115
کلن اکس.پی: 7,498
قیمت: 140,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: Y88QQ8LY#

زمان انتشار: 1 سال و 5 ماه پیش

224


نام کلن:
persian lori
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 109
کلن اکس.پی: 2,876
قیمت: 130,000
120,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: PGQLJPRP#

زمان انتشار: 1 سال و 5 ماه پیش

788


نام کلن:
PERSIAN GULF M
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 68
کلن اکس.پی: 1,549
قیمت: 120,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: YJ89P2GR#

زمان انتشار: 1 سال و 6 ماه پیش

245


نام کلن:
مریم
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 88
کلن اکس.پی: 1,416
قیمت: 300,000
180,000تومان
ارزش خرید: 109 %
تگ کلن: LY00RU82#

زمان انتشار: 1 سال و 6 ماه پیش

686


نام کلن:
ارواح
لِوِل کلن: 7
تعداد وارهای برنده: 75
کلن اکس.پی: 2,316
قیمت: 130,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: YL09Q8GU#

زمان انتشار: 1 سال و 6 ماه پیش

376


نام کلن:
ballislife
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 90
کلن اکس.پی: 2,362
قیمت: 120,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 8glglrpj#

زمان انتشار: 1 سال و 7 ماه پیش

532


نام کلن:
persia hunters
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 57
کلن اکس.پی: 164
قیمت: 140,000
120,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: 9qqv2u9q#

زمان انتشار: 1 سال و 7 ماه پیش

503


نام کلن:
دختر پسر آریایی
لِوِل کلن: 5
تعداد وارهای برنده: 50
کلن اکس.پی: 2,430
قیمت: 130,000تومان
ارزش خرید: 100 %
تگ کلن: 9y0ycu8r#

زمان انتشار: 1 سال و 7 ماه پیش

485


نام کلن:
آذر ابادگان
لِوِل کلن: 6
تعداد وارهای برنده: 57
کلن اکس.پی: 2,271
قیمت: 140,000
130,000تومان
ارزش خرید: 103 %
تگ کلن: YRCJJ8RG#

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن