اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

از هرجای ایران که هستید، با اطمینان کامل کلن بخرید و بفروشید
کلن سل واسطه شما خواهد شد

مسئول فروش: 09214509390
مسئول درج آگهی: 09359849700

لطفا از طریق تلگرام با ما ارتباط برقرار کنید.

امام صادق (ع): تقواى الهى پيشه كنيد و امانت را به كسى كه شما را امين دانسته است، باز گردانيد، زيرا حتّى اگر قاتل اميرالمؤمنين عليه السلام امانتى را به من بسپرد هر آينه آن را به او بر مى گردانم.

لیست 15 کِلَن (قبیله) جدید اضافه شده

زمان انتشار: 2 روز و 11 ساعت پیش

1


نام کلن:
کوروش کبیر
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 163
کلن اکس.پی: 1,019
قیمت: 120,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 828q9ugv#

زمان انتشار: 3 روز و 10 ساعت پیش

2


نام کلن:
هم خونه
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 225
کلن اکس.پی: 1,011
قیمت: 140,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lgql9py#

زمان انتشار: 3 روز و 10 ساعت پیش

9


نام کلن:
persian elite
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 186
کلن اکس.پی: 8,467
قیمت: 120,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 82uplcy#

زمان انتشار: 5 روز و 10 ساعت پیش

10


نام کلن:
جنگجویان جهنمی
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 223
کلن اکس.پی: 9,280
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: qo89l2cy#

زمان انتشار: 6 روز و 15 ساعت پیش

13


نام کلن:
gonbad star
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 280
کلن اکس.پی: 8,990
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: prjqrju8#

زمان انتشار: 6 روز و 19 ساعت پیش

9


نام کلن:
irane man
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 228
کلن اکس.پی: 17,212
قیمت: 390,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pc2vyjgl#

زمان انتشار: 6 روز و 20 ساعت پیش

7


نام کلن:
اخرش تنهایی
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 230
کلن اکس.پی: 4,116
قیمت: 250,000
200,000تومان
ارزش خرید: 152 %
تگ کلن: 9qr9lcpv#

زمان انتشار: 1 هفته و 1 روز پیش

9


نام کلن:
عاشقان
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 163
کلن اکس.پی: 59
قیمت: 140,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: qcv9oopq#

زمان انتشار: 1 هفته و 2 روز پیش

15


نام کلن:
اژدهای خشمگین
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 257
کلن اکس.پی: 19,655
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: yqcovqgc#

زمان انتشار: 1 هفته و 3 روز پیش

15


نام کلن:
royal highness
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 203
کلن اکس.پی: 14,337
قیمت: 120,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: louyrcj2#

زمان انتشار: 1 هفته و 4 روز پیش

13


نام کلن:
maris
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 221
کلن اکس.پی: 15,249
قیمت: 150,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: puqylogl#

زمان انتشار: 1 هفته و 4 روز پیش

16


نام کلن:
گرگ شب
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 220
کلن اکس.پی: 885
قیمت: 180,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pcllqclp#

زمان انتشار: 1 هفته و 4 روز پیش

15


نام کلن:
ashrar king
لِوِل کلن: 8
تعداد وارهای برنده: 121
کلن اکس.پی: 1,121
قیمت: 80,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: goqgvp89#

زمان انتشار: 1 هفته و 6 روز پیش

18


نام کلن:
kashan iran
لِوِل کلن: 17
تعداد وارهای برنده: 360
کلن اکس.پی: 2,250
قیمت: 1,700,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: cgpolcp#

زمان انتشار: 2 هفته و 1 روز پیش

21


نام کلن:
persian gulf
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 143
کلن اکس.پی: 4,758
قیمت: 100,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: goypvuor#

تعداد کل نقشه های درج شده: عدد

صفحه ها:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن