اولین و تنها وبسایت ایرانی
خرید و فروش کلنهای بازی کلش آو کلنز
Clash of Clans Clan Castle Deal

از هرجای ایران که هستید، با اطمینان کامل کلن بخرید و بفروشید
کلن سل واسطه شما خواهد شد

مسئول فروش: 09214509390
مسئول درج آگهی: 09359849700

لطفا از طریق تلگرام با ما ارتباط برقرار کنید.

امام علی (ع): امانتدارى روزى مى آورد و خيانت در امانت فقر.

لیست 15 کِلَن (قبیله) جدید اضافه شده

زمان انتشار: 5 روز و 9 ساعت پیش

14


نام کلن:
iranian clan
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 252
کلن اکس.پی: 6,355
قیمت: 220,000
160,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: 8yc2cyry#

زمان انتشار: 1 هفته و 5 ساعت پیش

15


نام کلن:
persianwolf2015
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 355
کلن اکس.پی: 364
قیمت: 450,000
380,000تومان
ارزش خرید: 158 %
تگ کلن: 9y8qj2yp#

زمان انتشار: 1 هفته و 3 روز پیش

25


نام کلن:
welder knights
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 287
کلن اکس.پی: 870
قیمت: 600,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pu29rcp#

زمان انتشار: 2 هفته و 1 روز پیش

27


نام کلن:
رقابت
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 330
کلن اکس.پی: 37
قیمت: 370,000
320,000تومان
ارزش خرید: 156 %
تگ کلن: 9pgc2ppr#

زمان انتشار: 2 هفته و 3 روز پیش

23


نام کلن:
alba
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 308
کلن اکس.پی: 727
قیمت: 500,000
400,000تومان
ارزش خرید: 154 %
تگ کلن: 9yljjju9#

زمان انتشار: 2 هفته و 3 روز پیش

22


نام کلن:
persian gulf
لِوِل کلن: 10
تعداد وارهای برنده: 151
کلن اکس.پی: 16,695
قیمت: 250,000
130,000تومان
ارزش خرید: 166 %
تگ کلن: lcor90u8#

زمان انتشار: 2 هفته و 5 روز پیش

23


نام کلن:
susa empire
لِوِل کلن: 14
تعداد وارهای برنده: 252
کلن اکس.پی: 9,063
قیمت: 600,000
520,000تومان
ارزش خرید: 154 %
تگ کلن: y8gvjcc2#

زمان انتشار: 2 هفته و 5 روز پیش

16


نام کلن:
caspian sea
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 270
کلن اکس.پی: 2,555
قیمت: 200,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: prjcj2gr#

زمان انتشار: 2 هفته و 5 روز پیش

22


نام کلن:
boys war
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 228
کلن اکس.پی: 20,153
قیمت: 280,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 8uc9pc8g#

زمان انتشار: 2 هفته و 5 روز پیش

17


نام کلن:
united tripes
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 266
کلن اکس.پی: 3,077
قیمت: 300,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: pru8rcyp#

زمان انتشار: 2 هفته و 5 روز پیش

18


نام کلن:
darkness
لِوِل کلن: 12
تعداد وارهای برنده: 237
کلن اکس.پی: 7,979
قیمت: 330,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: lpug2lrv#

زمان انتشار: 2 هفته و 6 روز پیش

20


نام کلن:
kurd war
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 273
کلن اکس.پی: 1,303
قیمت: 320,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: p8rvr92j#

زمان انتشار: 3 هفته و 14 ساعت پیش

27


نام کلن:
persians
لِوِل کلن: 13
تعداد وارهای برنده: 318
کلن اکس.پی: 2,155
قیمت: 390,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 892ylj8j#

زمان انتشار: 3 هفته و 14 ساعت پیش

25


نام کلن:
شفاسیاب
لِوِل کلن: 11
تعداد وارهای برنده: 229
کلن اکس.پی: 1,459
قیمت: 120,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 829l2p9c#

زمان انتشار: 3 هفته و 14 ساعت پیش

18


نام کلن:
iran clan j
لِوِل کلن: 9
تعداد وارهای برنده: 163
کلن اکس.پی: 328
قیمت: 80,000تومان
ارزش خرید: 150 %
تگ کلن: 9glgl208#

تعداد کل نقشه های درج شده: عدد

صفحه ها:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

خرید و فروش کلن

کلش اف کلنز

خرید قبیله

فروش دهکده

clash of clans

خرید اکانت کلش

فروش اکانت کلش

فروش اکانت کلش اف کلن

خرید اکانت کلش اف کلنز

فروش مپ clash of clans

فروش مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش اف کلنز

خرید مپ کلش

clash of clans map

ClanSell

Clan Sell

کلنسل

کلن سل

راهنمای فروش
برای فروشندگان

راهنمای خرید
برای خریدارن